KRISTA KASSEL UEBEL

Jag är född i Tyskland och kom till Sverige som 12 åring.
Efter studentexamen i Växjö studerade jag på Konstfackskolan i Stockholm i 4 år och tog min examen som teckningslärarinna 1962.
Efter att ha undervisat i Visby en tid, gifte jag mig och flyttade tillbaka till Tyskland.
I Neu-Isenburg, nära Frankfurt am Main, startade och ledde jag i 30 år en privat skola för barn i åldrarna 4 - 10 år, de undervisades i musik och rytmik, bildkonst och franska.
Vid sidan om skolan ritade jag porträtt, beställningarna kom från olika länder.
 1999 flyttade jag tillbaka till Sverige och fortsätter nu här med att teckna porträtt som jag mestadels utför i pastellkrita men målar även landskap och stilleben i andra tekniker, tex akvarell.

Jag har haft flertalet utställningar genom åren. Bilderna nedan är fotokopior från dessa utställningar och andra beställningsarbeten och ej orginalbilderna.
Jag hoppas ni ska ha en trevlig stund på min hemsida!

Y

I was born in Germany and came to Sweden at the age of 12.
After my high school examination in Växjö I studied at the art school "Konstfack" in Stockholm for 4 years and got my degree as a Master of Fine Art in 1962.
After teaching in Visby for some time, I got married and moved back to Germany. In Neu-Isenburg, near Frankfurt am Main, I started and maintained for 30 years a private school for children aged 4 - 10, they where taught music and rhythm, pictorial art and French.
Apart from school I did portraits, the orders came from different countries around the world.
In 1999 I moved back to Sweden and will continue my portrait drawing work here mostly using pastels but I'm also doing landscapes and still life pictures in various techniques, for ex. watercolour.

I have had several exhibitions during the years. The pictures below are photo copies and not the originals, from those exhibitions and other work done for privet originators.
I hope you will have a nice visit on my home page!

Y

Jag har mångårig erfarenhet av konstnärligt arbete och det är min uppriktiga önskan att Du ska bli helt nöjd med resultatet. Priser enligt överenskommelse efter kontakt.

     I have many years of experience in art work and do want you to be pleased with what you buy! Prices according to agreement after contact.

Y Y Y Y Y

Portraits
 
 
   
  Collografi  
   
  Watercolours  

 

Patchwork   Oil
 
Välkommen att kontakta mig, Du kan nå mig per e-mail,
klicka på "Mimmeli" här nedanför!

Welcome to contact me, you can reach me through e-mail,
just click
on "Mimmeli" below!
E-MAIL
 
Please click the book to sign my guestbook, thank you!
  http:www.svenskakonstnarer.se/galleri/KristaKassel

Last update 2018 03 10
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Webmaster Sissi Sundberg, © 2002-2018, all rights reserved.